Google en storytelling

Crossmedia heeft 5 speerpunten, namelijk:

  • Storytelling
  • Mediumspecifiteit
  • Usability
  • Relevantie
  • Co-creatie

We gaan ons in deze blog verdiepen op het eerste speerpunt, namelijk storytelling. Storytelling is het koppelen van een bepaald gedachtengoed aan een merk of concept dat je op de markt brengt. Binnen het gedachtengoed komen visies, houdingen, overtuigingen, motivaties, wereldbeelden en werelden terug, die voor de consumenten betekenis hebben en beleving oproepen. Storytelling is een belangrijk speerpunt binnen de crossmedia-strategie.

Een voorbeeld van een succesvolle storytelling is een verhaal van Google over een man in Delhi die zijn kleindochter vertelt over zijn jeugdvriend Yusuf. Hij heeft hem al heel lang niet gezien sinds de verdeling van India in 1947, toen India en Pakistan aparte landen werden, en de twee vrienden gedwongen werden om uit elkaar te gaan.  Hij mist zijn vriend heel erg. Zijn dochter probeert te regelen dat ze elkaar weer kunnen zien. Zo probeert ze via Google zijn jeugdvriend te vinden en zo ontmoeten ze elkaar weer na veel jaren. Dit is een emotioneel verhaal. Dit soort verhalen biedt een kans om verschillende emoties te beleven zonder de risico’s die een echte ervaring zou hebben. Emoties zoals angst, moed en liefde kunnen dan worden getest via het vertellen van een verhaal. Google heeft geluisterd naar deze klanten en op basis daarvan een YouTube filmpje van dit verhaal gemaakt. Hiermee laat google zien wat zij kan betekenen in het leven van hun gebruikers. Dit hebben ze gedaan door het analyseren over hoe het product past in het leven van de klanten.

Het is een mooi verhaal, het is echt en je kan je inleven in het verhaal. Buiten het verhaal om, is ook nagedacht over het geluid, beeld en acteurs. Dat maakt het verhaal ook beter.

Als je voor een opdrachtgever aan de slag gaat, ga je een verhaal vertellen. Storytelling is dus een krachtige tool waarmee je associaties kunt koppelen aan een bedrijf, product of dienst.

Melissa Lewis.

Bronnen:

Basisboek crossmedia concepting I. Reynaert en D. Dijkerman.

http://www.hallofawesomeness.nl/crossmedia-college-2-vijf-speerpunten-van-een-crossmediaal-concept/

https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE&list=PL-kIBfSqQg3uMx9Z1fOpc7WPw2wDvbhFu

http://www.digitalsparkmarketing.com/creative-marketing/marketing-strategy-creative-marketing/brand-storytelling/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s